Predstavljanje brucošima

U utorak 10.10. tijekom uvodnog predavanja na kolegiju ‘Uvod u etnologiju’, Klub će zajedno sa klubom etnologa (KSEKA) imati predstavljanje svog dosadašnjeg, trenutnog, i budućeg rada i aktivnosti.

Pozivamo brucoše na studijima antropologije i etnologije da na predavanje svakako dođu, te, naravno, da pristupe našem Klubu!