Članstvo

Što znači biti članicom/članom Prometheusa?

Znači da dobivate podršku ostatka Kluba – logističku, financijsku, stručnu i u obliku radne snage, organiziranja i prenošenja znanja – za vlastite ideje i projekte koje biste htjeli ostvariti unutar Kluba. To mogu biti istraživački projekti, tribine, konferencije, okrugli stolovi na goruće teme koje se tiču antropologije ili zabavne aktivnosti i druženja. Prihvaćamo sve 🙂

Biti članicom znači da se javljate biti aktivnima u nekim od postojećih aktivnosti, ovisno koje vas zaintrigiraju. To može biti priključivanje istraživačkom timu, pomoć pri organiziranju terenske nastave, pisanje prijava projekta za natječaje za financiranje… što god, aktivnosti nam ne nedostaje!


Članovi Kluba dijele se na redovite, izvanredne i počasne

 • Redovitim članom Kluba može postati svaki student preddiplomskog i diplomskog studija antropologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
  Redoviti članovi Udruge sudjeluju u radu Kluba, imaju pravo glasa u Skupštini te mogu birati i biti birani u tijela Kluba.
  Redoviti članovi dužni su plaćati članarinu u visini koju odredi Skupština.
 • Izvanrednim članom Kluba može postati svaki student svih ostalih preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, kao i studenti svih ostalih preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija na drugim fakultetima u Hrvatskoj i inozemstvu.
  Izvanredni članovi Udruge sudjeluju u radu Udruge no nemaju pravo glasa u Skupštini niti mogu biti birani u Tijela Kluba.
  Izvanredni članovi nisu dužni plaćati članarinu.
 • Počasnim članom Kluba može postati osoba koja je značajno pridonijela radu Kluba (profesor, znanstvenik, ili bilo koja druga fizička ili pravna osoba), uz suglasnost Skupštine.
  Počasni članovi Kluba sudjeluju u radu Kluba, no nemaju pravo glasa u Skupštini te nemaju pravo birati i biti birani u tijela Udruge.
  Počasni članovi nisu dužni plaćati članarinu.

PRISTUPNICU MOŽETE ISPUNITI OVDJE

 

Visina članarine za redovne članove za ak. god. 2018./2019. iznosi 20 HRK. Možete je uplatiti na račun Kluba  HR7523400091110920964  s opisom plaćanja “Članarina za ak. god. 2018./2019.”